Faculty And Staff

CNY Chinese School
(2016 – 2017)

陈辉 Hui Chen Chair
范英俐 Yingli Fan Principal
郑巍 Wei Zheng Vice Principal
孔令宏 Linghong Kong Chief Accountant Officer
高洪斌 Hongbin Gao Treasurer
雷小虹 Xiaohong Lei Director
李大庆 Daqing Li Director
李杰 Jie Li Director