Faculty And Staff

CNY Chinese School
(2017 – 2018)

陈辉 Hui Chen Chair
范英俐 Yingli Fan Principal
郑巍 Wei Zheng Vice Principal
邱洁静 Jiejing Qiu Chief Accountant Officer
高洪斌 Hongbin Gao Treasurer
雷静 Jing Lei Director
翟洪涛 Hongtao Zhai Director
华利 Li Hua Director
董昊元 Haoyuan Dong Director